King University Athletic Schedule

Fri. November 01, 2019
W 158-40
at Emory & Henry
Emory, Va.
W 119-83
vs Milligan
Emory, Va. @ Emory & Henry College
W 147-54
at Emory & Henry
Emory, Va.
W 118-84
vs Milligan
Emory, Va. @ Emory & Henry College
0
Limestone
3
vs King
Bristol, Tenn.